Bûûmplanters

Bûûmplanters is een open Brussels burgercollectief dat op een bescheiden maar duurzame manier een bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid en biodiversiteit in de stad.

We mobiliseren en begeleiden medeburgers, organisaties, scholen en bedrijven om zelf ook Bûûmplanter te worden door een boom te planten in de ruimte waarover ze beschikken. Zo kunnen we met z’n allen de stad aangenamer maken en wapenen tegen de effecten van de klimaatverandering.