Partners

De Bûûmplanters zijn een open burgercollectief dat mogelijk gemaakt wordt door de sterke schouders van een aantal organisaties en bedrijven.

Centrum voor Botanische Verrijking vzw bevordert de verspreiding en herintroductie van zeldzame plantensoorten en variëteiten. Dat doen ze door onderzoek en inventarisatie, het vermeerderen van bedreigde soorten, advies over het gebruik van minder courante planten en sensibilisering door het geven van lezingen, geleide bezoeken en publicaties.

Deze partner voorziet voor het merendeel van de plantacties de klimplanten, struiken en bomen die worden verdeeld en levert daarbij advies op maat dat toelaat een duurzame keuze te maken.

Growfunding is hét platform voor projecten met een maatschappelijke meerwaarde (sociaal, ecologisch) in Brussel en daarbuiten. De organisatie voorziet niet alleen een platform voor de geldinzameling en bekendmaking bij een groot publiek, maar ook inhoudelijke ondersteuning (strategie, promotie, netwerking,…) bij de uitwerking van een campagne.

Met hun steun zijn we erin geslaagd begin 2017 een Growfundingcampagne succesvol te beëindigen.

Livingreen creërt voor jou een tuin die leeft, doet beleven en elk jaar mooier en leuker wordt. Een ruimte om volmaakt gelukkig in te zijn en elke dag van te genieten. Met hun wezenlijke financiële bijdrage zijn we geslaagd in de Growfundingcampagne van 2017.

De Belgische stichting Be Planet vormt de schakel tussen de initiatiefnemers van lokale milieuprojecten enerzijds en bedrijven die zich inzetten voor een beter leefmilieu anderzijds. Be Planet ondersteunt duurzame, innovatieve burgerprojecten dankzij het opzetten van samenwerkingen met de bedrijfswereld.  Deze manier van fondsenwerven voor milieuprojecten is uniek in België.

De Bûûmplanters ontvingen begin 2017 een eenmalige financiering van Elia, structurele partner van Be Planet.  Daarnaast is er ook heel wat ondersteuning op vlak van inhoud en netwerking. Dit geeft de Bûûmplanters een perspectief op langere termijn.