Join us

De Bûûmplanters werden eind 2016 gelanceerd met de steun van een 150-tal growfunders. Sindsdien hebben een 100-tal burgers, scholen en bedrijven bûûmen geplant, met de hulp van nog eens een 200-tal mensen die mee de schup in de grond staken .

Iedereen is welkom om ook Bûûmplanter te worden, dat kan door te planten, mee te helpen, door projecten mee te financieren en/of deel te nemen aan de activiteiten.