Financier

Bûûmplant Basisschool De Knapzak
Sint-Agatha-Berchem 2019

Dankzij jouw financiële steun kunnen we samen met leerlingen en leraren bûûmen planten op Brusselse speelplaatsen. Zo leert de jongste generatie Brusselaars al doende de voordelen kennen van klimplanten, struiken en bomen in de stad. Neem een kijkje op de projectenpagina voor gerealiseerde bûûmplantacties op scholen.

Giften kunnen overgemaakt of overgeschreven worden aan de Koning Boudewijnstichting op rekening Bank van de Post IBAN BE10 0000 0000 0404 van de Stichting, met de vermelding 019/1100/00211.

Het Fonds Vrienden van NoWayBack wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De giften vanaf 40€ per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB), met uitsluiting van elke andere formule.

Het Fonds Vrienden van NoWayBack vzw onderschrijft de Ethische code ontwikkeld door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (www.vef-aerf.be).